Regulamin

Regulamin

Regulamin dokonywania rezerwacji i wynajmu pokoi w obiekcie Pokoje gościnne Na Początku – Kopan 1, 76-150 Darłowo, Poland

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Wynajmujący – Pokoje gościnne Na Początku
  2. Gość – osoba dokonująca rezerwacji,
  3. Obiekt – obiekt znajdujący się w miejscowości Kopan 1, 76-150 Darłowo.

Warunki rezerwacji

Rezerwacji można dokonać mailowo pod adresem [email protected], telefonicznie pod numerem telefonu +48 503 863 892  lub za pośrednictwem portali turystycznych.

Warunki płatności

  1. Podane ceny są cenami brutto.
  2. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
  3. Płatność w innej walucie przeliczana jest po kursie kupna PKO BP S.A. z dnia wpłaty.
  4. Płatności należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy 15 1020 4681 0000 1102 0088 1839 w ciągu 24 godzin od daty dokonania rezerwacji.
  5. Przy dokonaniu rezerwacji należy wpłacić na ww. konto bankowe 50% ceny wynajmu tytułem zadatku. Pozostałą kwotę należy uiścić gotówką lub przelewem w dniu przyjazdu. Zadatek ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Rezygnacja z rezerwacji

  1. Niewykorzystanie rezerwacji (wcześniejszy wyjazd/późniejsze przybycie) Nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej kwoty
  2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji bądź rezygnacji z pobytu wpłacony zadatek zostanie zatrzymany przez Wynajmującego.